Personal

Annica Johansson, Förskolechef

Heléne Andersson, Barnskötare

Eva Ahlqvist, Barnskötare

Charlotte Lycksjö, Barnskötare

Johanna Bengtsson, Förskollärare, Föräldraledig

Linda Einarsson, vik Barnskötare