Hoppa till innehåll

Föräldrar

Arbetsuppgifter för föräldrar

Fixardagar

Två gånger per år träffas alla föräldrar och fixar det som behövs på Bullen. Det blir en heldag med fixande och donande, men också ett tillfälle att träffa andra föräldrar under lättsamma former.

Städning och underhåll

Varje familj har varsin städvecka. Under denna vecka städar man två gånger på vardagarna och en gång under helgen. Under denna vecka sköter man också gräsklippning på sommaren, snöskottning på vintern, samt enklare vaktmästarsysslor. Detta för att minska antalet veckor som man ansvarar för Bullen.

Varje familj har ansvaret ungefär 2-3 gånger per år, beroende på hur många familjer som finns på Bullen.